Pénzügyi rezsicsökkentés

Havi első kettő, összesen 150 000 forintig terjedő ingyenes készpénzfelvétel
  

A pénzügyi rezsicsökkentésről szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 2013. november 22-én módosította a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényt, amely tartalmazza a fogyasztók által díjmentesen elérhető banki készpénzkifizetés és készpénzfelvétel feltételeit.
 
 
 
1. Ki jogosult a havi kétszeri, összesen maximum 150 000 forintos ingyenes készpénzfelvételre?
 

Azon Ügyfelek, akik
- betöltötték 16. életévüket,
- Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
- és nyilatkozatot tesznek a kedvezményezett fizetési számlát vezető pénzintézetnél.
 

2. Hogyan vehető igénybe a kedvezmény, mire terjed ki?
 

• Amennyiben bankkártya kapcsolódik a nyilatkozatban megjelölt lakossági fizetési számlához, az ingyenes készpénzfelvétel bármely belföldi (Magyarországon elhelyezett) automata bankjegykiadó gépből (ATM) igénybe vehető.
• Ha a törvénymódosítás hatályba lépését (2013. november 22.) megelőzően nem rendelkezett a számlatulajdonos a fizetési számlához kapcsolódóan bankkártyával, 2014. december 31-ig van lehetősége bankfióki pénztárban ingyenesen készpénzfelvételre, a határidő lejártát követően már csak bankkártyával lehet a havi két ingyenes készpénzfelvételi kedvezményt igénybe venni. Ezért javasoljuk, hogy a nyilatkozat leadásával egy időben bankkártyát is igényeljen számlájához.
A törvénnyel összhangban, abban az esetben, ha több tulajdonosa is van a fizetési számlának, a főtulajdonos vagy a társtulajdonos tehet nyilatkozatot. Amennyiben az Ügyfél nem egyedüli tulajdonosa a számlának és arra a számlára már annak másik tulajdonosa (társtulajdonosa) nyilatkozatot tett, úgy, arra újabb nyilatkozat nem tehető. Egy számlához csak egy nyilatkozatot lehet tenni.

Amennyiben egy vagy több tulajdonosnak több bankkártyája is kapcsolódik a számlához, a kedvezményes készpénzfelvétel bármelyikkel történhet a törvényben meghatározott mértékig.
Hitelkeret terhére a számlára érkező munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem, szociális ellátás, valamint ösztöndíj összegének erejéig, de legfeljebb 150 000 forintig kötelező az ingyenes készpénzfelvétel biztosítása.

A törvényben meghatározott mértéket meghaladó készpénzfelvétel mértéke után a mindenkor hatályos hirdetményben meghatározott díjtétel kerül felszámításra.
 
 
 
3. Mikor, hogyan tehető meg a kedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilatkozat?
 

A törvény értelmében Ügyfeleink 2013. december 1-jét követően bármikor nyilatkozhatnak a havi két – legfeljebb százötvenezer forintig terjedő – díjmentes készpénzfelvételről és ezt a nyilatkozatot bármikor visszavonhatják. Az adott hónap 20. napjáig megtett, vagy visszavont nyilatkozatok a következő hónap 1. napján lépnek hatályba. (Tehát például a 2014. január 20-ig tett nyilatkozatok 2014. február 1-én lépnek hatályba.) A kedvezmény igénybevétele a minden hónap 20-áig megtett nyilatkozat alapján - és a törvényi feltételek megléte esetén - a következő hónaptól, de leghamarabban 2014. február 1-jétől lehetséges. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nyilatkozat hiányában a számlavezető Hitelintézet nem köteles a kedvezményt biztosítani.
A számlatulajdonos nyilatkozatban jelölheti meg azt az egy – választása szerinti - fizetési számláját, amelyre vonatkozóan a díjmentes készpénzfelvételt igénybe kívánja venni. A nyilatkozat személyesen írásban a számlavezető fiókban, illetve a Takarékszövetkezet internetbanking rendszerén tehető meg (utóbbi jelenleg még nem elérhető). Új nyilatkozat az előző nyilatkozat visszavonását követően adható.
A fiókban leadható írásbeli nyilatkozatot az oldal alján elhelyezett linken tudja letölteni.
 
 
 
4. Milyen dokumentumok szükségesek a nyilatkozat megtételhez?
 

A nyilatkozat megtételéhez/visszavonásához az alábbi személyazonosító okmányok valamelyike szükséges:
• személyazonosító igazolvány + lakcímkártya, vagy
• útlevél + lakcímkártya, vagy
• vezetői engedély + lakcímkártya

Esetleges kérdéseivel forduljon bizalommal számlavezető Hitelintézetének munkatársaihoz! 

Az alábbiakban letöltheti az igényléshez szükséges nyilatkozatot, valamint tájékoztató anyagainkat, és az MNB sajtóközleményét, tájékoztatóját. 

Letölthető dokumentumok

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...