Általános információk

Általános információk

Takarék Otthon Hitel

Milyen célokra igényelhető?
• Új és használt ingatlan vásárlására
• Építési telek vásárlására
• Ingatlan építésére, bővítésére, felújítására

Kik vehetik igénybe?
Fizetőképes, igazolható jövedelemmel rendelkező természetes személyek, magyar vagy EGT állampolgárok, akik legalább 6 hónapja bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

Igényelhető hitelösszeg
Minimum 1 millió forint, maximum 50 millió forint.

Futamidő
Minimum 3 év, maximum 30 év.

Kamatozás
Takarék Otthon Hitel referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással (referenciakamat + kamatfelár):
Referencia kamat:6 havi BUBOR (TPJ) a törtfélévben, majd 6 havi BUBOR
Kamatfelár: 5%, mely a kamatkedvezmények függvényében max. 2%-ig csökkenthető

Takarék Otthon Hitel öt éves kamatperiódusokban rögzített kamatozással:
Kamat: 7,5%, mely a kamatkedvezmények függvényében max. 4,5%-ig csökkenthető

Takarék Otthon Hitel tíz éves kamatperiódusokban rögzített kamatozással: Kamat: 8,15%, mely a kamatkedvezmények függvényében max. 5,15%-ig csökkenthető

Kamat/kamatfelár kedvezmények: 

Adható kamat/kamatfelár kedvezmény mértéke (százalékpont) referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozás esetén  öt éves kamatperiódusokban rögzített kamatozás esetén tíz éves kamatperiódusokban rögzített kamatozás esetén
NetBank igénylés esetén - - 0,10
Aktív számlahasználat - - 0,20
Rendszeres havi számla jóváírás    
     legalább 100 000,- Ft jóváírás esetén 0,70 0,70 1,00
     legalább 250 000,- Ft jóváírás esetén 1,20 1,20 1,50
     legalább 400 000,- Ft jóváírás esetén 1,70 1,70 -
Hitelösszeg alapján    
     4 000 000,- Ft – 8 999 999,- Ft összeg esetén 0,50
     legalább 9 000 000,-Ft összeg esetén 1,00
Egyedi bírálat alapján maximum 1,00

A kamat/kamatfelár kedvezmények új jelzáloghitel igénylése esetén érvényesek és a kamat/kamatfelár kedvezmények minden esetben a meghirdetett kamat/kamatfelár felső értékéből kerülnek levonásra.

A fenti kategóriák szerint adható kamat/kamatfelár kedvezmények összevonhatóak, de a kedvezmények együttes mértéke nem haladhatja meg a 3,00 százalékpontot.

A rendszeres jóváírást a hitel teljes futamideje alatt fenn kell tartani.
Jóváírásnak tekintendőek a számlára érkező átutalási tranzakciók és befizetések. Rendszeres havi jóváírás esetén az elvárt jóváírási kötelezettség akár több részletben is teljesíthető
Nem tekintendő jóváírásnak a kamat/kamatfelár kedvezmény szempontjából: a saját számlák közötti átvezetés, lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó és a saját értékpapír számláról történő jóváírás.
A számlára érkező jóváírás teljesülését a Hitelintézet 3 havonta vizsgálja felül, a vizsgálat időpontját megelőző 3 hónapos időszakra, míg a késedelmes teljesítést és a fizetési számla meglétét havonta vizsgálhatja a Hitelintézet.

Amennyiben az Ügyfél a kamat/kamatfelár-kedvezményhez szükséges, hitelszerződésben vállalt jóváírást nem teljesíti legalább 2 hónapon keresztül, úgy a vállalt jóváíráshoz kapcsolódó kedvezményt a vizsgálatot követő első törlesztési esedékességtől elveszíti. Amennyiben az Ügyfél a következő vizsgált 3 hónapban legalább 2 hónapon keresztül újra maradéktalanul teljesíti a vállalt feltételeket, a kedvezmény a vizsgálatot követő esedékességkor visszaállításra kerül.

Amennyiben az Ügyfél a hitel törlesztésével legalább 90 napja bármilyen összegben késedelemben áll, vagy bármely okból a fizetési számlája megszüntetésre kerül, az összes kamat/kamatfelár kedvezményét elveszíti a vizsgálatot követő első törlesztési esedékességtől, adott esetben kamatperióduson belül. A továbbiakban a kölcsön ügyleti kamata a szerződött konstrukcióra vonatkozóan meghirdetett, a szerződésben rögzített kamat/kamatfelár felső értékére módosul. Amennyiben késedelmét az Ügyfél maradéktalanul rendezi és a fizetési számla jogviszony is fennáll, akkor a vizsgálatot követő első esedékességkor az összes, a szerződésben rögzített kamat/kamatfelár kedvezmény visszaállításra kerül, feltéve, hogy az Ügyfél a jóváírásra vonatkozó kötelezettségét is folyamatosan teljesíti.

Akciók
A 2017. július 1. és szeptember 30. között befogadott és legkésőbb 2017. november 30-ig szerződött ügyletek esetében a hitelintézet átvállalja a következő költségeket, díjakat:
• az első értékbecslés díját az alapfedezetre vonatkozólag,
• a folyósítási díjat,
• az e-hiteles tulajdoni lap díját egy ingatlanra vonatkozóan,
• a közokiratba foglalás díját 50 ezer forintig.

Jutalékok, díjak és költségek az aktuális Hirdetmény szerint.

A hiteligénylés benyújtásához szükséges dokumentumok
• Személyi azonosító okmány, lakcímkártya
• Munkáltatói igazolás (NAV jövedelemigazolás)
• Egyéb jövedelmet igazoló dokumentumok, KHR nyilatkozat – adóstárs, zálogkötelezett bevonása esetén rá vonatkozóan is
• Ingatlan vásárlása esetén érvényes, ügyvéd által ellenjegyzett (vagy közjegyző által készített) adásvételi szerződés
• értékbecslés
 


Reprezentatív példál

Az alábbi példával prezentáljuk a Hitelintézetnél igényelt kölcsönre vonatkozó kondíciókat, a Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket, valamint egyenletes havi törlesztést figyelembe véve:

Takarék Otthon Hitel referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozás esetén öt éves kamatperiódusokban rögzített kamatozás esetén tíz éves kamatperiódusokban rögzített kamatozás esetén
Fedezet a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre
Hitelkamat típusa változó kamatozás
Hitel összege 5 000 000 Ft
Hitel devizaneme HUF
Hitel futamideje 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 db
Hitelkamatláb mértéke 4,70% 7,00% 7,65%
THM (Teljes Hiteldíj Mutató) 5,05% 7,52% 8,22%
Törlesztőrészlet összege 32 241 Ft / hó 38 907 Ft / hó 40 894 Ft / hó
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 8 075 046 Ft 9 675 180 Ft 10 151 825 Ft
A hitel teljes díja 3 075 046 Ft 4 675 180 Ft 5 151 825 Ft

 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM értéke 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, valamint az alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozó alábbi költségének figyelembe vételével kerültek meghatározásra:
- Jelzálogbejegyzés és törlés költsége: 19.200.-Ft
- Számlavezetés havi díja: 255.-Ft/hó
- Hitelhez kapcsolódó elektronikus átutalás díja: 16.500.-Ft
- Biztosítás havi díja: 1.000.-Ft
- KHR lekérdezés díja: 670.-Ft
A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat!
Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges.

 

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...