A Bankkártya

 

A bankkártya készpénzt helyettesítő fizetési eszköz, ezért ugyanúgy vigyázzon rá, mint a készpénzre! A bankkártya át nem ruházható, kölcsönbe illetve zálogba nem adható.

A PIN kód biztonságos kezelése


A PIN-kódot annak elolvasása és memorizálása után kezelje bizalmasan, azt senki tudomására ne hozza! A PIN-kódot se kódolt, se kódolatlan formában, se noteszba, se mobiltelefonba ne jegyezze fel.

 

Amennyiben észlelte, hogy a bankkártya vagy a hozzá tartozó PIN-kód illetéktelenek tudomására jutott, haladéktalanul tiltassa le a kártyáját!


A PIN-kódot csak ott adja meg, ahol ezt a kereskedőknél való fizetéskor a POS terminál kéri. A bankjegy-automaták minden esetben kérik a kódot a tranzakcióknál!A PIN kódot sose mondja ki hangosan, mindig saját kezűleg, kezével eltakarva üsse be!

 

Nyomatékosan felhívjuk figyelmét arra, hogy a PIN-kódot nem kérdezheti meg sem az MTB Zrt. munkatársa, sem a kereskedő, sem a rendőrség, még az Ön személyének beazonosítása végett sem! Azonnal keltsen gyanút, ha valaki telefonon vagy személyesen elkéri a PIN-kódját. Kérjük, saját érdekében semmi esetre ne adja meg, és haladéktalanul jelezze az esetet a Takarékbank Rt.-nek:

 

(06 1) 212-0202 vagy (06 40) 100-100 (1-es menüpont)!

 

A bankkártya szerződés aláírásával Ön vállalja, hogy a titkos kódot bizalmasan kezeli, azt más tudomására nem hozza.

 

A számlakivonat ellenőrzése


A számlakivonatot minden alkalommal gondosan nézze át! Ha Ön számára ismeretlen tételt talál a számlakivonaton, ellenőrizze bizonylatait és megrendeléseit, illetve egyeztessen társkártya-birtokosával. Amennyiben ezek után biztos abban, hogy nem Ön vagy társkártya-birtokosa hajtotta végre a kérdéses tranzakciót, erről azonnal értesítse a számlavezető helyet és tiltassa le a kártyát!

 

Az ATM ellenőrzése, vizsgálata


Mielőtt használná a Takarékszövetkezeti Integrációhoz tartozó ATM-et (készpénzt vesz fel vagy fizet be, mobiltelefon kártyát tölt fel, stb.) mindig ellenőrizze, nem lát-e szokatlan, oda nem illő tárgyat vagy nyilvánvaló rongálás nyomait az automatán; pl. a kártyanyílásra nincs-e ráragasztva valami. Ha bármi szokatlant tapasztal, ne használja az automatát, és azonnal hívja az MTB Zrt.-t:

 

(06 1) 212-0202 vagy (06 40) 100-100 (1-es menüpont)!

 

Szintén ne használja az automatát, ha bármiféle hibaüzenetet lát a képernyőn.

 

Ha az automata elnyeli a kártyát


Több oka lehet annak, ha az ATM nem adja ki a kártyáját: tranzakció befejeztével nem vette el időben a kiadott kártyát, túl sok PIN elütés miatt elutasított tranzakció történt vagy, illetéktelen személy már korábban letiltott kártyával kezdeményezett tranzakciót.
Amennyiben ezen okok egyike sem áll fenn, vagy technikai hibára utaló üzenetet ír ki az automata, azonnal hívja az MTB Zrt.-t:

 

(06 1) 212-0202 vagy (06 40) 100-100 (1-es menüpont) telefonszámon.

 

Lehetőleg az automata mellől telefonáljon, ne hagyja el a helyszínt, amíg az ügyintézőtől nem kapott segítséget, mi a további teendő. Az MTB Zrt. ügyintézője sosem kérdezi Öntől a PIN-kódját, amennyiben ez megtörténik, biztos, hogy nem jó számot hívott!

 

Kártyalopás, elvesztés, illetve visszaélés gyanúja


Kérjük, hogy kártyalopás, elvesztés, illetve visszaélés gyanúja esetén az Ön érdekében azonnal tiltassa le kártyáját!
A bejelentés megtételét követően a bekövetkezett károkért ugyanis nem Ön felel. Ezen kívül tegyen feljelentést a Rendőrségen, és a feljelentés másolatát juttassa el az MTB Zrt. székhelyére (1122 Budapest, Pethényi köz 10.).

 

A bankkártya letiltása


A kártya letiltására az alábbi módok állnak az Ön rendelkezésére:
0-24 óráig a (06 1) 212-0202 vagy a (06 40) 100-100 (1-es menüpont) telefonszámok valamelyikén, 
az MTB Zrt. központi száma (06 1) 202-3777 után a 1620, 1623, 1624, 1626, 1627, 1653 mellékek valamelyikét tárcsázva, illetve személyesen munkaidőben a számlavezető takarékszövetkezetnél.

 

Javasoljuk, hogy az MTB Zrt. bankkártya letiltására szolgáló telefonszámát - (06 1) 212-0202 vagy (06 40) 100-100 (1-es menüpont) - mindig tartsa magánál - a kártyától elkülönítve - hogy ha segítségre lenne szüksége, bármikor tudja hívni munkatársainkat.

 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a bankkártya telefonon történő letiltása akkor minősül megtettnek, ha az alábbi adatokat megadta, valamint a bejelentésről hangfelvétel készül.

 

A bakkártya telefonon történő letiltásához szükséges adatok:

 

  • bankkártya száma, 
  • bankkártya fajtája, 
  • kártyabirtokos neve, 
  • születési ideje, 
  • levelezési címe, 
  • személyazonosító okmány száma, 
  • anyja neve.

 

A letiltás végleges és visszavonhatatlan, a továbbiakban a bankkártya nem használható. Letiltott bankkártyáját Ön a bankkártya esetleges előkerülése vagy megtalálása esetén sem használhatja tovább, ezért kérjük, szolgáltassa vissza a számlavezető takarékszövetkezete számára.

 

Reklamáció


A tranzakciók elszámolásával kapcsolatos reklamáció a következő dokumentumok alapján jelenthető be:

 

  • a bankszámlakivonat, 
  • terhelési értesítő valamint 
  • az egyes tranzakciókról készült bizonylatok.

 

A bejelentést az erre rendszeresített nyomtatványon írásban, a reklamáció alátámasztására szolgáló dokumentumok másolatának csatolásával kell megtenni a számlavezető takarékszövetkezetnél.

 

Az MTB Zrt. a reklamáció kivizsgálásához az eredeti bizonylatok és egyéb dokumentumok bemutatását is kérheti. A kért dokumentumok benyújtásának elmulasztásából eredő károkért az MTB Zrt. nem vállal felelősséget.

 

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet

Tájékoztató az ismételt ügyfél átvilágítási kötelezettségről

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény szerint a Hitelintézeteknek 2019. október 31. napjáig kell elvégezniük valamennyi meglévő Ügyfelük tekintetében az ismételt ügyfél-átvilágítást! Kérjük, hogy amennyiben az Ön esetében ez nem történt még meg, olvassa el részletes tájékoztatónkat az alábbi gombra kattintva!

 

Részletek