Jogi Nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) weboldalának megtekintésével (a www.koronatakarek.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!

 

Szerzői jogi védelem


A Takarékszövetkezet weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Takarékszövetkezet kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Az információkat magyar nyelven olvashatják.

 

A weboldalakon található információk


A www.koronatakarek.hu oldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A tájékoztatás nem teljes körű. A Takarékszövetkezet törekszik ezen információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, pontosságáért nem vállal felelősséget. Az aktuális feltételrendszert és az egyes termékekkel kapcsolatos pontos és részletes információkat a jogszabályoknak megfelelően közzétett mindenkor hatályos Üzletszabályzatok és Hirdetmények tartalmazzák.

 

A felelősség kizárása


A Takarékszövetkezet nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok illetéktelen személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Takarékszövetkezet honlapjáról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat a Takarékszövetkezet nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességükért felelősséget nem vállal. A Takarékszövetkezetet nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a Takarékszövetkezet weboldalaihoz kapcsolódnak. A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget olyan weboldalakon található információkért, anyagokért, amelyen a Takarékszövetkezet, illetve annak weboldalai megemlítésre kerülnek.

 

A személyes adatok és a banktitok védelme


A Takarékszövetkezet bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.tv. rendelkezései szerint, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Takarékszövetkezethez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Takarékszövetkezet - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A Takarékszövetkezet az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára, a Takarékszövetkezettel kötött szerződéseire vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást bank,- illetve értékpapírtitokként kezel. A Takarékszövetkezet az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemben részesíti, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

 

Impresszum

 

Pontos és teljes megnevezés:
KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet

 

A cégjegyzésre jogosult vezetők neve és beosztása:
Alakszainé dr. Oláh Annamária elnök-ügyvezető
Tóth Zoltánné ügyvezető

Dr. Kriston Krisztián ügyvezető

Szemán Jánosné ügyvezető

 

A Takarékszövetkezet adószáma:
10043677 4 05

 

A székhely címe:
3525 Miskolc, Széchenyi István utca 70.

 

A székhely telefon és fax száma illetve e-mail címe:
Telefon: 46/563-361 Fax: 46/584-141, e-mail: kozpont@koronatakarek.hu

Tájékoztató az ismételt ügyfél átvilágítási kötelezettségről

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény szerint a Hitelintézeteknek 2019. október 31. napjáig kell elvégezniük valamennyi meglévő Ügyfelük tekintetében az ismételt ügyfél-átvilágítást! Kérjük, hogy amennyiben az Ön esetében ez nem történt még meg, olvassa el részletes tájékoztatónkat az alábbi gombra kattintva!

 

Részletek