KORONA Lakáscélú Hitel

Korona Lakáscélú hitel (lakásvásárlás, korszerűsítés, lakásépítési, bővítés)

Termékkódok: LKLAKCL152 (60 hónapig) LKLAKCL502 (60 hónap felett)

 

THM: 3,63 - 6,04%, kereskedelmi kommunikációs THM: 4,93%


A kölcsön összege: 1.000.000,- Ft – 25.000.000,- Ft
A kölcsön futamideje: 12 hónap – 300 hónap
Referencia-kamatláb: 6 havi BUBOR
Kamatfelár: 4%, mely a kamatkedvezmények függvényében max. 3%-ig csökkenthető
Kamatfelár-változtatási mutató: H4F3 vagy H4F5
Kamatkedvezmények:
- 0,5% kamatkedvezményben részesül, akinek a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájára havi rendszeres jövedelem érkezik.
- Ügyfélminősítés eredményétől függően további 0,5 % kamatkedvezmény adható.

 


Jutalékok, díjak és költségek:

 

Jutalékok

Megnevezés  Mértéke  Esedékessége
Hitelfolyósítási jutalék 1 %, min 3.000.-Ft, max 200.000.-Ft folyósításkor


Díjak

Megnevezés Mértéke Esedékessége
Hitelbírálati díj 6.000.-Ft folyósításkor, elutasítás esetén 5 munkanapon belül
Rendkívüli ügyintézési díj (Bankinformáció, fedezetigazolás, kivonatmásolás stb.) 3.000.-Ft felmerüléskor
Hitelszerződés módosítás díja
- jelzálog alapú kölcsönök esetében
- Biztosítékcserés módosításkor

12.000.-Ft

 

20.000.-Ft

a szerződés második módosításakor

Előtörlesztés díja


- jelzálog fedezettel nyújtott kölcsönök esetén
- jelzáloglevéllel finanszírozott hitel esetén

Az előtörlesztett tőketartozás
1,5 %-a

 

2 %-a

teljesítéskor
Mentes az előtörlesztés díjfizetés alól:
- ügyfélkapcsolat fennmaradása esetén, ismételt hitelfelvétel alapján (adósságrendező hitel)
- jogszabály alapján mentes kölcsönök
- ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történik
Adós, adóstárs, kezes felszólítás díja 1.000.-Ft/levél felmerüléskor
Hitelfelmondás díja
(adós, adóstárs, kezes)
2.000.-Ft/levél + közjegyzői költség felmerüléskor
Hitelszámlák megszűnési díja 7.000.-Ft megszűnéskor
SMS felszólítási díj 100.-Ft/db felmerüléskor
Ügyvédi felszólítás díja 1.500.-Ft/levél felmerüléskor
Biztosíték felülvizsgálati díja 10.000.-Ft/db felmerüléskor

 

Költségek

Megnevezés  Mértéke  Esedékessége
Ingatlan értékbecslés költsége (ingatlanonként) értékbecslő által számlázott összeg a kölcsönigénylés benyújtásakor
E-hiteles térképmásolat költsége 3.000.-Ft/db felmerüléskor
Földhivatal részére fizetendő ingatlan nyilvántartási költségek (jelzálogjog bejegyzése, vételi jog, törlése, jelzálogjog törlése) tényleges földhivatali eljárás költsége felmerüléskor
Közjegyzői okirat költsége közjegyző által számlázott összeg felmerüléskor
Biztosítás költsége (vagyonbiztosítás és hitelfedezeti életbiztosítás) biztosító által meghatározott összeg felmerüléskor
TAKARNET-ről lekért tulajdoni lap költsége 3.600.-Ft/db felmerüléskor
Központi Hitelinformációs Rendszerből ügyfél-lekérdezésenként felszámított költsége 670.-Ft felmerüléskor
GIRINFO költsége GIRINFO díjszabás szerint felmerüléskor

 

 

Késedelmi kamatok

Tőke késedelmi kamata 6 % felmerüléskor
Kamat késedelmi kamata 6 % felmerüléskor

 

Kedvezmények:
4 db fedezetként elfogadott tulajdoni lap lekérdezése ingyenes
A közjegyzői okirat költségéből 20.000.-Ft átvállalása

 

 

Reprezentatív példa:
Az alábbi példával prezentáljuk a Hitelintézetnél igényelt kölcsönre vonatkozó kondíciókat, a Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket, valamint egyenletes havi törlesztést figyelembe véve:

 

Fedezet a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre
Hitelkamat típusa változó kamatozás
Hitel összege 5 000 000 Ft
Hitel devizaneme HUF
Hitel futamideje 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 db
Hitelkamatláb mértéke 4,38%
THM (Teljes Hiteldíj Mutató) 4,93%
Törlesztőrészlet összege 31 395 Ft / hó
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 7 953 002 Ft
A hitel teljes díja 2 953 002 Ft

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM értéke 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, valamint az alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozó alábbi költségének figyelembe vételével kerültek meghatározásra:


- Folyósítási jutalék (hitelösszeg 1%-a): 50.000.-Ft
- Értékbecslés díja: 25.000.-Ft
- Jelzálogbejegyzés és törlés költsége: 19.200.-Ft
- Számlavezetés havi díja: 255.-Ft/hó
- Hitelhez kapcsolódó elektronikus átutalás díja: 16.500.-Ft
- Biztosítás havi díja: 1.000.-Ft
- KHR lekérdezés költség: 670.-Ft
- Hitelbírálati díj: 6.000.-Ft
- Hitelszámlák megszűnési díja: 7.000.-Ft

 

A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat!

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges.

Hirdetmények