Takarék Otthon Hitel

Milyen célokra igényelhető?   • Új és használt ingatlan vásárlására 

 • Építési telek vásárlására 

 • Ingatlan építésére, bővítésére, felújítására

Kik vehetik igénybe? 


Fizetőképes, igazolható jövedelemmel rendelkező természetes személyek, magyar vagy EGT állampolgárok, akik legalább 6 hónapja bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

 

Igényelhető hitelösszeg

Minimum 1 millió forint, maximum 50 millió forint.

 

Futamidő
Minimum 3 év, maximum 30 év.

 

Kamatozás 


Takarék Otthon Hitel referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással (referenciakamat + kamatfelár):
Referencia kamat:6 havi BUBOR (TPJ) a törtfélévben, majd 6 havi BUBOR
Kamatfelár: 5%, mely a kamatkedvezmények függvényében max. 2%-ig csökkenthető

 

Takarék Otthon Hitel öt éves kamatperiódusokban rögzített kamatozással:

Kamat: 7,5%, mely a kamatkedvezmények függvényében max. 4,5%-ig csökkenthető

 

Takarék Otthon Hitel tíz éves kamatperiódusokban rögzített kamatozással: Kamat: 8,15%, mely a kamatkedvezmények függvényében max. 5,15%-ig csökkenthető

 

Kamat/kamatfelár kedvezmények: 

Adható kedvezmény (százalékpont) Kamat/kamatfelár mértéke referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozás esetén  öt éves kamatperiódusokban rögzített kamatozás esetén tíz éves kamatperiódusokban rögzített kamatozás esetén
NetBank igénylés esetén -    
Aktív számlahasználat    

Rendszeres havi számla

jóváírás    

legalább 100 000,- Ft jóváírás esetén  0,70  0,70  1,00
 legalább 250 000,- Ft jóváírás esetén  1,20 1,20  1,50 
legalább 400 000,- Ft jóváírás esetén   1,70 1,70 
Hitelösszeg alapján    
4 000 000,- Ft – 8 999 999,- Ft összeg esetén    0,50   
legalább 9 000 000,-Ft összeg esetén   1,00  
Egyedi bírálat alapján  maximum 1,00  

 A kamat/kamatfelár kedvezmények új jelzáloghitel igénylése esetén érvényesek és a kamat/kamatfelár kedvezmények minden esetben a meghirdetett kamat/kamatfelár felső értékéből kerülnek levonásra.

 

A fenti kategóriák szerint adható kamat/kamatfelár kedvezmények összevonhatóak, de a kedvezmények együttes mértéke nem haladhatja meg a 3,00 százalékpontot.

 

A rendszeres jóváírást a hitel teljes futamideje alatt fenn kell tartani.

Jóváírásnak tekintendőek a számlára érkező átutalási tranzakciók és befizetések. Rendszeres havi jóváírás esetén az elvárt jóváírási kötelezettség akár több részletben is teljesíthető. 
Nem tekintendő jóváírásnak a kamat/kamatfelár kedvezmény szempontjából: a saját számlák közötti átvezetés, lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó és a saját értékpapír számláról történő jóváírás.


A számlára érkező jóváírás teljesülését a Hitelintézet 3 havonta vizsgálja felül, a vizsgálat időpontját megelőző 3 hónapos időszakra, míg a késedelmes teljesítést és a fizetési számla meglétét havonta vizsgálhatja a Hitelintézet.

 

Amennyiben az Ügyfél a kamat/kamatfelár-kedvezményhez szükséges, hitelszerződésben vállalt jóváírást nem teljesíti legalább 2 hónapon keresztül, úgy a vállalt jóváíráshoz kapcsolódó kedvezményt a vizsgálatot követő első törlesztési esedékességtől elveszíti. Amennyiben az Ügyfél a következő vizsgált 3 hónapban legalább 2 hónapon keresztül újra maradéktalanul teljesíti a vállalt feltételeket, a kedvezmény a vizsgálatot követő esedékességkor visszaállításra kerül.

 

Amennyiben az Ügyfél a hitel törlesztésével legalább 90 napja bármilyen összegben késedelemben áll, vagy bármely okból a fizetési számlája megszüntetésre kerül, az összes kamat/kamatfelár kedvezményét elveszíti a vizsgálatot követő első törlesztési esedékességtől, adott esetben kamatperióduson belül. A továbbiakban a kölcsön ügyleti kamata a szerződött konstrukcióra vonatkozóan meghirdetett, a szerződésben rögzített kamat/kamatfelár felső értékére módosul. Amennyiben késedelmét az Ügyfél maradéktalanul rendezi és a fizetési számla jogviszony is fennáll, akkor a vizsgálatot követő első esedékességkor az összes, a szerződésben rögzített kamat/kamatfelár kedvezmény visszaállításra kerül, feltéve, hogy az Ügyfél a jóváírásra vonatkozó kötelezettségét is folyamatosan teljesíti.

 

Akciók 

 

A 2018. július 31-ig befogadott és legkésőbb 2018. szeptember 30-ig szerződött ügyletek esetében a hitelintézet átvállalja a következő költségeket, díjakat:

 • az első értékbecslés díját az alapfedezetre vonatkozólag,
 • a folyósítási díjat,
 • a tulajdoni lapok lekérdezésének költségét 1 ingatlanra vonatkozólag,
 • a közokiratba foglalásának közjegyzői költségét 50 .000 forintig.

 

Jutalékok, díjak és költségek az aktuális Hirdetmény szerint.

 

A hiteligénylés benyújtásához szükséges dokumentumok

 • Személyi azonosító okmány, lakcímkártya 
 • Munkáltatói igazolás (NAV jövedelemigazolás) 
 • Egyéb jövedelmet igazoló dokumentumok, KHR nyilatkozat – adóstárs, zálogkötelezett bevonása esetén rá vonatkozóan is 
 • Ingatlan vásárlása esetén érvényes, ügyvéd által ellenjegyzett (vagy közjegyző által készített) adásvételi szerződés
 • értékbecslés

 

 

 

 

Reprezentatív példák

Az alábbi példával prezentáljuk a Hitelintézetnél igényelt kölcsönre vonatkozó kondíciókat, a Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket, valamint egyenletes havi törlesztést figyelembe véve:

 

Takarék Otthon Hitel referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozás esetén öt éves kamatperiódusokban rögzített kamatozás esetén tíz éves kamatperiódusokban rögzített kamatozás esetén
Fedezet a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre
Hitelkamat típusa változó kamatozás
Hitel összege 5 000 000 Ft
Hitel devizaneme HUF
Hitel futamideje 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 db
Hitelkamatláb mértéke 4,70% 7,00% 7,65%
THM (Teljes Hiteldíj Mutató) 5,05% 7,52% 8,22%
Törlesztőrészlet összege 32 241 Ft / hó 38 907 Ft / hó 40 894 Ft / hó
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 8 075 046 Ft 9 675 180 Ft 10 151 825 Ft
A hitel teljes díja 3 075 046 Ft 4 675 180 Ft 5 151 825 Ft

 

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM értéke 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, valamint az alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozó alábbi költségének figyelembe vételével kerültek meghatározásra:

 • Jelzálogbejegyzés és törlés költsége: 19.200.-Ft
 • Számlavezetés havi díja: 255.-Ft/hó
 • Hitelhez kapcsolódó elektronikus átutalás díja: 16.500.-Ft
 • Biztosítás havi díja: 1.000.-Ft
 • KHR lekérdezés díja: 670.-Ft
  A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat!
 • Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges.
Hirdetmények