1. Kezdőlap
  2. Lakosság
  3. Hitelek
  4. Jelzálogfedezet mellett nyújtott hitelek
  5. KORONA Jelzáloghitel szabadfelhasználásra

KORONA Jelzáloghitel szabadfelhasználásra

KORONA Jelzáloghitel szabadfelhasználásra

Termékkódok: LKSZABH152 (60 hónapig) LKSZABH502 (60 hónap felett)

 

THM: 5,22 – 7,67%, kereskedelmi kommunikációs THM: 6,54%

 

A kölcsön összege: 1.000.000,- Ft – 25.000.000,- Ft

A kölcsön futamideje: 12 hónap – 240 hónap

Referencia-kamatláb: 6 havi BUBOR

Kamatfelár: 5,50%, mely a kamatkedvezmények függvényében max. 4,5%-ig csökkenthető

Kamatfelár-változtatási mutató: H4F3 vagy H4F5

 

Kamatkedvezmények:

-        0,5% kamatkedvezményben részesül, akinek a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájára havi rendszeres jövedelem érkezik.

-        Ügyfélminősítés eredményétől függően további 0,5 % kamatkedvezmény adható.

 

 

Jutalékok, díjak és költségek:

Jutalékok

Megnevezés
 
 Mértéke  Esedékessége 
 Hitelfolyósítási jutalék 1 %, min 3.000.-Ft, max 200.000.-Ft  folyósításkor 

Díjak

 Megnevezés  Mértéke  Esedékessége 
 Hitelbírálati díj 6.000.-Ft  folyósításkor, elutasítás esetén 5 munkanapon belül 
 Rendkívüli ügyintézési díj (Bankinformáció, fedezetigazolás, kivonatmásolás stb.) 3.000.-Ft  felmerüléskor 
 

Hitelszerződés módosítás díja

- jelzálog alapú kölcsönök esetében

- Biztosítékcserés módosításkor
 

12.000.-Ft

 

20.000.-Ft 

a szerződés második módosításakor 

Mentes az előtörlesztés díjfizetés alól:

-          ügyfélkapcsolat fennmaradása esetén, ismételt hitelfelvétel alapján (adósságrendező hitel)

-          jogszabály alapján mentes kölcsönök

ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történik

 

Adós, adóstárs, kezes felszólítás díja

 
1.000.-Ft/levél  felmerüléskor 
 Hitelfelmondás díja

(adós, adóstárs, kezes)

 2.000.-Ft/levél + közjegyzői költség felmerüléskor 
 Hitelszámlák megszűnési díja 7.000.-Ft  megszűnéskor 
 SMS felszólítási díj 100.-Ft/db  felmerüléskor 
 Ügyvédi felszólítás díja 1.500.-Ft/levél  felmerüléskor 
 Biztosíték felülvizsgálati díja 10.000.-Ft/db  felmerüléskor 

 

Költségek

Megnevezés   Mértéke Esedékessége 
 Ingatlan értékbecslés költsége (ingatlanonként) értékbecslő által számlázott összeg  a kölcsönigénylés benyújtásakor  
 E-hiteles térképmásolat költsége 3.000.-Ft/db   felmerüléskor
 Földhivatal részére fizetendő ingatlan nyilvántartási költségek (jelzálogjog bejegyzése, vételi jog, törlése, jelzálogjog törlése) tényleges földhivatali eljárás költsége   felmerüléskor
 Közjegyzői okirat költsége közjegyző által számlázott összeg  felmerüléskor 
 Biztosítás költsége (vagyonbiztosítás és hitelfedezeti életbiztosítás)  biztosító által meghatározott összeg felmerüléskor 
 TAKARNET-ről lekért tulajdoni lap költsége 3.600.-Ft/db  felmerüléskor 
 Központi Hitelinformációs Rendszerből ügyfél-lekérdezésenként felszámított költsége 670.-Ft  felmerüléskor 
 GIRINFO költsége GIRINFO díjszabás szerint  felmerüléskor 

 

Késedelmi kamatok

 Tőke késedelmi kamata  6 % felmerüléskor 
 Kamat késedelmi kamata 6 %  felmerüléskor 

 

Kedvezmények:

4 db fedezetként elfogadott tulajdoni lap lekérdezése ingyenes

A közjegyzői okirat költségéből 20.000.-Ft átvállalása

 

 

Reprezentatív példa:

Az alábbi példával prezentáljuk a Hitelintézetnél igényelt kölcsönre vonatkozó kondíciókat, a Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket, valamint egyenletes havi törlesztést figyelembe véve:

 Fedezet a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra jelzálogjog kerül bejegyzésre 
 Hitelkamat típusa változó kamatozás 
 Hitel összege 5 000 000 Ft 
 Hitel devizaneme HUF 
 Hitel futamideje 20 év 
 Törlesztőrészletek száma 240 db 
 Hitelkamatláb mértéke 5,88% 
 THM (Teljes Hiteldíj Mutató) 6,54% 
 Törlesztőrészlet összege 35 578 Ft / hó 
 A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 8 957 203 Ft 
 A hitel teljes díja 3 957 203 Ft 

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM értéke 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, valamint az alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozó alábbi költségének figyelembe vételével kerültek meghatározásra:

-          Folyósítási jutalék (hitelösszeg 1%-a): 50.000.-Ft

-          Értékbecslés díja: 25.000.-Ft

-          Jelzálogbejegyzés és törlés költsége: 19.200.-Ft

-          Számlavezetés havi díja: 255.-Ft/hó

-          Hitelhez kapcsolódó elektronikus átutalás díja: 16.500.-Ft

-          Biztosítás havi díja: 1.000.-Ft

-          KHR lekérdezés költség: 670.-Ft

-          Hitelbírálati díj: 6.000.-Ft

-          Hitelszámlák megszűnési díja: 7.000.-Ft

 

 A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat!

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges.

Hirdetmények