1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Fogyasztási hitelek
 4. Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel

 Biztos Pont a Mindennapokban


 

Igényelje megújult Takarék Folyószámlahitelünket, váratlan kiadásainak rendezésére. Kényelmesen, rugalmasan felhasználható. A hitelkamatot csak az igénybe vett összeg után fizet

 

Miért érdemes a Takarék Folyószámlahitelt választani?

 

 • Egyszerűen igényelheti és gyorsan hozzájuthat.
 • A bankszámlájához kapcsolódó bankkártyájával bármikor hozzáférhet.
 • Hitelkamatot csak a ténylegesen felhasznált hitelkeret után kell fizetnie.
 • Amennyiben jövedelme a Takaréknál vezetett számlájára érkezik, az igénylése egyszerű: nincs szükség munkáltatói jövedelemigazolásra, kezes vagy fedezet bevonására.*
 • Amennyiben nem a hitelbírálat során felajánlott maximális összeget igényelte, akkor lejáratig bármikor kérheti a keretösszeg megemelését.
 • Amennyiben más hitelintézetnél fennálló bankszámla hitelkeretét kívánja kiváltani, a Takaréknál erre is lehetősége van (pozitív hitelbírálat esetén).

 

A Takarék Folyószámlahitel fontosabb jellemzői:

 

A Kölcsön futamideje: egy év, de a Hitelintézet pozitív eredményű hitel felülvizsgálata esetén a keret újabb egy évre meghosszabbítható.

 

Ki veheti igénybe/ igénybevétel feltételei

 

Adós:

 

 • nagykorú, cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy,
 • amennyiben nyugdíjas, úgy rendelkezik nyugdíjas igazolvánnyal,
 • állandó (bejelentett) lakóhellyel rendelkezik,
 • van nyugdíja, munkából származó vagy egyéb (pl. Őstermelők és vállalkozók esetén) rendszeres önálló jövedelme.
 • Rendelkezik telefonnal: otthoni vezetékes telefon vagy mobiltelefon (előfizetéses, kártyás vagy a munkáltató által biztosított)

 

Társkártya-tulajdonos:

 

 • nagykorú, cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy,
 • állandó (bejelentett) lakóhellyel rendelkezik

 

További feltételek:


A hitelkeretet azok a Hitelintézetnél lakossági számlával rendelkező személyek vehetik igénybe,

 • akik számlájára minimum 3 hónapja rendszeres átutalás (jellemzően munkából / életjáradékból/ nyugdíjból származó jövedelem) érkezik, vagy
 • akiknek az igénylésig más hitelintézetnél vezetett számlára érkezett a jövedelme, de 1 jóváírás már a Takaréknál nyitott bankszámlájára érkezett.

 

Milyen dokumentumok szükségesek a hitelkeret igényléshez?

 

 • kitöltött hitelkeret igénylő a Számlatulajdonos és a társszámla-tulajdonosok részéről.
 • magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító okirat (személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány / személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány és
 • egy második, az igénylő személyére kiállított okmány (adó-, TB kártya, jogosítvány vagy útlevél stb.)
 • utolsó 3 havi bankszámlakivonat (arról a bankszámláról, amelyikre a munkabér, jövedelem, illetve nyugdíjátutalások eddig érkeztek, amennyiben más hitelintézetnél fennálló bankszámlahitel tartozását kívánja kiváltani).

 

A KORONA Takarék Takarékszövetkezet csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásról szóló Magatartási kódexhez.

 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

 

A Takarék Folyószámlahitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Hirdetményben, terméktájékoztatóban, a KORONA Takarék Takarékszövetkezet Üzletszabályzatában, amelyeket az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben, és a honlapon is elérhetnek. További, részletes információért forduljon a KORONA Takarék Takarékszövetkezet fiókhálózatának munkatársaihoz!

 

*munkáltatói jövedelemigazolás: amennyiben más hitelintézetnél fennálló folyószámlahitel tartozását kívánja átvállaltatni, vagy nem rendelkezett folyószámlahitellel, de a számlanyitást követően azonnal Szerződést kíván kötni.

 

 

Kondíciók

 

Hitelösszeg minimuma 30.000.-Ft maximuma 1.000.000,- Ft, illetve 3 havi munkabér átlagának maximum 3-szorosa. A hitelkeret összegének 1.000.-Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.

 

Érvényes: 2017. február 01-től

 

Termékkódok: LT100FH101(100.000.Ft-ig), LT300FH101 (300.000.-Ft-ig), LT999FH101 (1.000.000.-Ft-ig)
A kölcsön összege: 30.000,- Ft – 1.000.000,- Ft
A kölcsön futamideje: max. 12 hónap, mely a hitelintézeti felülvizsgálattal, az adós eltérő nyilatkozata ellenében, évente 12 hónappal megújításra kerül
Referencia-kamatláb: nincs
Kamatfelár: 20 %, mely a kamatkedvezmények függvényében max. 16 %-ig csökkenthető
Kamatfelár-változtatási mutató: nincs
Kamatkedvezmények:

 

feltételek kamatkedvezmény
100.001 – 300.000.-Ft-ig 2%
300.001. – 1.000.000.-Ft-ig 4%

 

Jutalékok, díjak és költségek:


                                                                         Díjak

Megnevezés  Mértéke  Esedékessége 
Rendkívüli ügyintézési díj (Bankinformáció, fedezetigazolás, kivonatmásolás stb.) 3.000.-Ft felmerüléskor
Hitelszerződés módosítás díja
- folyószámla hitelkeretek esetében
3.000.-Ft a szerződés módosításakor
Adós, adóstárs, kezes felszólítás díja 1.000.-Ft/levél felmerüléskor
Hitelfelmondás díja
(adós, adóstárs, kezes)
(adós, adóstárs, kezes)
2.000.-Ft/levél + közjegyzői költség
felmerüléskor
Központi Hitelinformációs Rendszerből ügyfél-lekérdezésenként felszámított díj 1.000.-Ft felmerüléskor
SMS felszólítási díj 100.-Ft/db felmerüléskor
Ügyvédi felszólítás díja 1.500.-Ft/levél felmerüléskor

 

                                                                       Költségek

Megnevezés Mértéke Esedékessége
Biztosítás költsége (vagyonbiztosítás és hitelfedezeti életbiztosítás) biztosító által meghatározott összeg felmerüléskor
Késedelmi kamatok    
Tőke késedelmi kamata 6 % felmerüléskor
Kamat késedelmi kamata 6 % felmerüléskor

Kedvezmények: nincs

 

Reprezentatív példa:
Az alábbi példával prezentáljuk a Hitelintézetnél igényelt folyószámlahitelre vonatkozó kondíciókat, a Hirdetmény készítésekor érvényes kamat mértéket, valamint maximális kihasználtságot figyelembe véve:
Hitelkamat típusa fix kamatozás
Hitel összege 375 000 Ft
Hitel devizaneme HUF
Hitel futamideje 1 év
Hitelkamatláb mértéke 16 %
THM (Teljes Hiteldíj Mutató) 22,68%
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 451 895 Ft
A hitel teljes díja 76 895 Ft
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM értéke 375.000 forint összegű 1 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, valamint az alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozó alábbi költségének figyelembe vételével kerültek meghatározásra:

 • Számlavezetés havi díja: 255.-Ft
 • Biztosítás havi díja: 1.000.-Ft
 • KHR lekérdezés díja: 1.000.-Ft
  A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat!
  A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

 

Hirdetmények