1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Fogyasztási hitelek
 4. Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön

Válassza a változó vagy fix kamatozású személyi kölcsönünket.

Milyen célokra igényelhető?

 

 • Lakásfelújításhoz, korszerűsítéshez
 • Autóvásárláshoz
 • Nyaralás tervezéshez
 • Családi eseményekhez (esküvő, ballagás)
 • Nem várt kiadásokhoz (iskolakezdés, váratlan rezsi költségek)

 

Ki veheti igénybe / igénybevétel feltételei

 

 • A KHR listán nem szereplő, 18. életévét betöltött természetes személy
 • érvényes személyazonosító okiratokkal és lakcímkártyával rendelkezik.
 • Állandó, bejelentett lakóhellyel rendelkezik
 • Az igénylő rendszeres, igazolható jövedelemmel, nyugdíjjal rendelkezik, amelynek havi nettó összege 84,778.- Ft-nál nem kevesebb.
 • Telefonnal vagy telefonos elérhetőséggel rendelkezik
 • Az igénylő állandó lakcímére kiállított és bemutatott utolsó befizetett közüzemi számla bemutatása, valamint annak igazolása, hogy nincs közüzemi tartozása, és a bemutatott közüzemi számla esedékességét maximum 30 nappal haladja meg a befizetési bizonylaton szereplő befizetési dátum
 • Az igénylőnek lehetősége van adóstársat bevonni.
 • Adós és adóstárs (egy háztartásban élők) együttes havi nettó beszámítható jövedelmének meg kell haladnia a 110.000,-Ft-ot.
 • Bármely pénzintézetnél legalább 3 hónapja vezetett lakossági fizetési számlával rendelkezik és fizetési számla nyitása a Takarékszövetkezetnél.
 • Az igénylő előzetes teljes körű hozzájáruló nyilatkozatot ad a KHR rendszerben történő teljeskörű lekérdezése.
 • Legalább 6 hónapos munkaviszony megléte 

 

Az igényléshez szükséges dokumentumok 

 

 • Utolsó 3 havi fizetési számlakivonat arról a fizetési számláról, amelyikre a munkabér, vagy nyugdíjjóváírás érkezik. 
 • Munkáltatói jövedelemigazolás (30 naptári napnál nem régebbi). 
 • Nyugdíjas esetén nyugdíjszelvény vagy a nyugdíjjóváírást tartalmazó utolsó 3 havi számlakivonat. 
 • Lakcímére vagy bejelentett ideiglenes/tartózkodási címére szóló, 30 napnál nem régebbi utolsó kifizetett közüzemi számla.

 

A kölcsön fedezete lehet

 

 • Hitelfedezeti életbiztosítás
 • Felhatalmazó levél visszaigazolása a számlavezető pénzintézetektől a beszedési megbízás lehetőségéről


Kondíciók


A kölcsön összege: 100.000,- Ft - 5.000.000,- Ft
A kölcsön futamideje: 12 hónap - 84 hónap


Kamat:

 

Változó kamatozás Takarék Személyi Kölcsön esetén, alkalmazott referenciakamat: 3 havi BUBOR Fix kamatozású Takarék személyi Kölcsön esetén
14,50%, mely a kamatkedvezmények függvényében max. 9 %-ig csökkenthető 14%, mely a kamatkedvezmények függvényében max. 11 %-ig csökkenthető - a kamat mértéke a teljes futamidőre fix.

 

Kamatkedvezmények


Változó kamatozású Takarék Személyi Kölcsön esetén

 

feltételek Összeg miatt minimum 150.000.-Ft jóváírás minimum 200.000.-Ft jóváírás Maximális kamatkedvezmény
100 000- 300 000 Ft között 0% 0,5%  0,5%  0,5% 
300 001- 600 000 Ft között 1% 1% 1% 2%
600 001- 1 500 000 Ft között 2% 1% 2% 4%*
1 500 001- 5 000 000 Ft között 3%  2% 2,5%* 5,5%*

A feltétel nem teljesülés esetén a Hitelintézet a feltüntetett kamatfelár kedvezményt véglegesen megszüntetheti és a jövedelem jóváírás vállalása nélküli kamatfelárat alkalmazza.
A kedvezményes kamatfelár visszaállítására – a kedvezmény megvonását követően a feltételek újbóli teljesítése esetén – sincs mód!
Jóváírás: a bankszámlára érkező átutalási tranzakciók és befizetések. A jóváírási kötelezettség akár több részletben és akár több számlára (deviza számlára is) teljesíthető. A saját számlák közötti átvezetéseket, lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó és a saját értékpapír számláról történő jóváírásokat nem vesszük figyelembe.

 

Egyéb kedvezmények:


A konstrukció folyósítási jutalék nélkül is igényelhető, ebben az esetben a kamatfelár 0,4%-kal növekszik.

 

Fix kamatozású Takarék Személyi Kölcsön esetén

 

Hitelösszeg sáv Ügyleti kamat éves mértéke jövedelem jóváírás vállalása nélkül Ügyleti kamat éves mértéke
100 000 - 5 000 000 Ft között 14% 11 %*

 

* Havi min. 150.000,- Ft összegű Szövetkezeti Hitelintézetnél vezetett számlára jövedelem jogcímen érkező egyösszegű jóváírás, amelynek a hitel teljes futamideje alatt teljesülni kell.
Nem teljesülés esetén a hitelintézet a 3% mértékű kamatkedvezményt megszűntetheti és a nem kedvezményes kamatmértéket alkalmazza. A kedvezményes kamat visszaállítására – a feltételek ismételt teljesítése esetén – nincs mód.
Jóváírás: a bankszámlára érkező átutalási tranzakciók és befizetések. A jóváírási kötelezettség egy tranzakcióval teljesítendő. A saját számlák közötti átvezetéseket, lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó és a saját értékpapír számláról történő jóváírásokat nem vesszük figyelembe.

 

* minimum 36 hónapos 1.000.000 – 5.000.000.- Ft összegű hitel esetében az ügyleti kamat éves mértéke 9,99%, amennyiben minimum 150.000 Ft jóváírás érkezik. Akció időtartama: 2017. július 20. napjától, amennyiben legkésőbb 2017. szeptember 30-ig hiánytalanul benyújtják kérelmüket.

 

Jutalékok, díjak és költségek az aktuális Hirdetmény szerint.

 

Reprezentatív példa

 

Fogyasztási kölcsönök: Az alábbi példával prezentáljuk a Hitelintézetnél igényelt fogyasztási vonatkozó kondíciókat, a Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket, valamint egyenletes havi törlesztést figyelembe véve:

 

Hitelkamat típusa változó kamatozás   fix kamatozás
Hitel összege   3 000 000 Ft  
Hitel devizaneme   HUF  
Hitel futamideje   5 év  
Törlesztőrészletek száma   60 db  
Hitelkamatláb mértéke 11,65%   14,00%
THM (Teljes Hiteldíj Mutató) 14,25%   16,96%
Törlesztőrészlet összege 65 832 Ft / hó   69 9327 Ft / hó
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 4 072 4361 Ft   4 282 012 Ft
A hitel teljes díja 1 072 361 Ft   1 282 012 Ft

 

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM értéke 3 millió forint összegű 5 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, valamint az alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozó alábbi költségének figyelembe vételével kerültek meghatározásra:

 

 • Folyósítási jutalék (hitelösszeg 1%-a): 30.000.-Ft
 • Számlavezetés havi díja: 255.- Ft
 • Hitelhez kapcsolódó elektronikus átutalás díja 16.500,-Ft
 • Biztosítás havi díja: 1.000,-Ft
 • KHR lekérdezés díja: 670.-Ft
  A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat!
  A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények