Pénzmosás

Tájékoztatás kötelező ügyfél átvilágításról

Tisztelt Ügyfelünk!

 

 A 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (továbbiakban: Pmt.) 2017. június 26-án hatályba lépett.

 

A Pmt. módosítása értelmében a Korona Takarék Takarékszövetkezetnek 2019. október 31-ig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét a rögzítendő adatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.

 

A törvényi kötelezettség teljesítéséhez az Ön személyes közreműködése szükséges. Ennek érdekében kérjük, keresse fel fiókjainkat.

 

A személyazonosság igazoló ellenőrzése során a fiókokban dolgozó munkatársaink Öntől, mint természetes személy ügyfelünktől / meghatalmazottól / rendelkezésre jogosulttól / képviselőtől kérni fogják az azonosító okiratai (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy új típusú jogosítvány és lakcímkártya) bemutatását.

 

A bemutatott okiratairól - a Pmt. 7. § (8) bekezdése alapján - munkatársaink másolatot kötelesek készíteni.

 

Az okiratok alapján munkatársaink Azonosítási adatlapot töltenek ki, melyen Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy közszereplőnek minősül-e.

 

Ezeket a lépéseket követően munkatársaink kérni fogják az Ön nyilatkozatát, hogy az ügyleti megbízást kinek a nevében teljesíti (tényleges tulajdonos). Amennyiben Ön más magánszemély, vagy szervezet nevében jár el, nyilatkozatát írásban kell megtennie (TTNy).

 

A rögzítendő adatok körének bővülése és az okiratok másolási kötelezettsége a jogi személyiségű, vagy azzal nem rendelkező szervezetek esetében is szükségessé teszi a személyes kapcsolatfelvételt.

 

Egyúttal, amennyiben az Ön által képviselt szervezet adataiban módosulás állt be, kérjük, 30 naptól nem régebbi, papíralapú, vagy az e-cégeljárás dokumentumaival alátámasztva jelentsék be munkatársainknak a bekövetkezett adatváltozásokat.

 

Az átvilágítás során - a bemutatott dokumentumok és kiállított nyilatkozatok adattartalmától függően - előfordulhat, hogy további nyilatkozat tétele, vagy dokumentum bemutatása válik szükségessé.

 

A 2019. október 31.-i határidőt követően, a hiányos adatokkal rendelkező ügyfeleknél, Takarékszövetkezetünk köteles szolgáltatásait korlátozni és az ügyletek teljesítését megtagadni. 

 

Köszönjük együttműködését és megértését!

 

A hatékony együttműködés és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az Ügyféltájékoztató a kötelező átvilágítás rendjéről tájékoztatót is.

 

Üdvözlettel: 

 

KORONA Takarék Takarékszövetkezet


Kapcsolódó dokumentumok:

Tájékoztató az ismételt ügyfél átvilágítási kötelezettségről

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény szerint a Hitelintézeteknek 2019. október 31. napjáig kell elvégezniük valamennyi meglévő Ügyfelük tekintetében az ismételt ügyfél-átvilágítást! Kérjük, hogy amennyiben az Ön esetében ez nem történt még meg, olvassa el részletes tájékoztatónkat az alábbi gombra kattintva!

 

Részletek