Faktorálás

Vállalkozások részére a pillanatnyi likviditási zavarok enyhítésére szolgáló követelés megvásárlás.

Vállalkozások részére a pillanatnyi likviditási zavarok enyhítésére szolgáló követelés megvásárlás.

 

A Takarékszövetkezet ezt a terméket egyedi konstrukcióban nyújtja ügyfelei számára. A faktorálásnak szigorú feltételei vannak. Az egyik feltétel, hogy hosszú távú, kiegyensúlyozott kapcsolat a Takarékszövetkezettel, ami főként a pénzforgalmi számla vezetését foglalja magában és hogy a cég számlaforgalmának meghatározó hányada a Takarékszövetkezetnél bonyolódjon.
A faktor keret rulírozó jellegű, azaz minden olyan követelés erejéig, amely egy a faktorra engedményezett pénzkövetelés teljes összegű teljesítésenként a faktor számláján jóváíródik. A teljesített összeg erejéig a szerződésben szereplő kötelezettekkel szembeni követelések faktorálására a faktoring keret ismételten felhasználható, ha az arra fel nem használt faktoring keret lehetőséget biztosít.
A faktor díja és a faktor keret legmagasabb összege az ügyfél minősítési kategóriája szerint kerül megállapításra.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények